Komisja Egzaminacyjna na patent sternika motorowodnego

Podmiot upoważniony do prowadzenia egzaminów na patent żeglarza jachtowego

Komisja Egzaminacyjna Marin Sp. z o.o.

Decyzja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu DSW-WSW/942.2021 z dnia 31 marca 2021, zmieniona decyzją DSW-WSW.942.67.2021 z dnia 14 maja 2021 r.

Egazminatorzy

Krzysztof Sieradzki - kapitan motorowodny 001866, instruktor sportu 024/IS/2019

Marek Witkowski - motorowodny sternik morski 015442, instruktor sportu 039/IS/2020

Przemysław Zawicki - kapitan motorowodny 002523, instruktor sportu 038/IS/2015

Agata Załoga-Woyczyńska - motorowodny sternik morski 031572, instruktor sportu 019/IS/2017

Porty, w których mogą być przeprowadzane egzaminy:

Mix Port, RuskaWieś 1, 11-600 Węgorzewo

Port "Keja" ul. Braci Ejsmontów 2, 11-600 Węgorzewo

Ośrodek Szkoleniowy w Ogonkach ul. Giżycka 3, 11-600 Węgorzewo

Piękny Brzeg- Ośrodek Wypoczynkowy, 11-600 Węgorzewo

Hotel Marina "Ognisty Ptak", Sztynorcka 6, Ogonki, 11-600 Węgorzewo

 

 

Jachty, na których przeprowadzana jest część praktyczna egzaminu:

M/y AM 555, 115 KM

M/y Bat Falcon X, 150 KM

M/y Benetau Flyer 650 Open, 200 KM

M/y Blagg 480, 90 KM

M/y Numo 520, 115 KM

M/y Numo 550, 50 KM

M/y Olimpia 560, 60 KM

RIB 440, 30 KM

Ezgamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w oparciu o zestaw 450 pytań zamieszczonych na portalu elerningowym www.esailing.pl