Zarządzanie procesem grupowym

Jedyne takie szkolenie w Polsce! Przeznaczone dla skipperów, instruktorów, organizatorów turystyki wodnej.

  • Kurs studencki

Opis

Cele szkolenia: Szkolenie nastawione jest między innymi na: rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozpoznawanie potrzeb uczestników rejsu i umiejętności harmonijnego dopasowania charakteru rejsu do oczekiwań uczestników, umiejętność reagowania na zjawiska zachodzące na jachcie wynikające z toczącego się procesu tworzenia grupy, umiejętność rozpoznawania zachowań uzależnionych od indywidualnego profilu psychologicznego uczestników rejsu i zdolność prawidłowego reagowania na nie, umiejętność sprawnego dowodzenia załogą zapewniającego harmonię, bezpieczeństwo i dobrą atmosferę.

Korzyści dla uczestników: Kursanci będą potrafili poprzez zrozumienie indywidualnych zachowań oraz zjawisk zachodzących w grupie poprowadzić rejs w sposób zapewniający dobrą atmosferę i bezpieczeństwo, a przede wszystkim to, że uczestnicy ich rejsów będą chcieli ponownie z nimi pływać.

Uczestnicy: Osoby z uprawnieniami żeglarskimi i motorowodnymi pełniące funkcję kierownika statku. Skipperzy w żegludze morskiej i śródlądowej realizujący swą rolę w ramach samodzielnie organizowanych rejsów lub będący pracownikami agencji żeglarskich i turystycznych. Grupa ok. 10 osób.

Lokalizacja i termin

Czas i miejsce: Szkolenie dwudniowe, rozpoczyna się o godzinie 1000 i kończy o 1600 następnego dnia. Miejsce szkolenia do uzgodnienia ze zlecającym.

Trener

Prowadzący: Krzysztof Sieradzki MBA – kapitan jachtowy, kapitan motorowodny, IŻ, certyfikowany trener biznesu, coach ICF. Pływał po Bałtyku, Morzu Tyrreńskim, Adriatyku, Morzu Północnym, Egejskim, Oceanie Atlantyckim. Jest Komandorem Klubu Morskiego „Muring”.

Metody

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie ze standardami biznesowymi. W trakcie szkolenia zostaną zastosowane różnorodne, aktywizujące metody nauczania dorosłych, m.in. praca w grupach, dyskusje, wymiana doświadczeń między uczestnikami, samodzielna praca nad poszczególnymi elementami programu. Szkolenie koncentruje się na uczestnikach w celu ich stymulacji i pomocy w samorozwoju.

Materiały

Na szkolenie przygotowane są specjalne materiały, pozwalające powrócić do potrzebnej wiedzy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Program szkolenia

Dzień pierwszy  -  podstawowy

  • Dlaczego reagujemy tak, jak reagujemy?
  • Dlaczego każde zachowanie jest dobre i jak na nie reagować z korzyścią dla grupy i atmosfery rejsu?
  • Jakie osobiste cele osiągają uczestnicy rejsu?
  • Jakie są kluczowe cechy dobrego dowodzenia, jak znaleźć kompromis między udziałem załogi w procesie osiągania indywidualnych celów uczestników a harmonią organizacji rejsu i bezpieczeństwem?

Dzień drugi - szczegóły

  • Jakie etapy integracji przechodzimy, spotykając się na rejsie?
  • Jak należy nimi sterować dla dobra atmosfery i przyśpieszenia integracji?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej szczegółów.